پیامهای پروژه مهر

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره چهل و هفت

آیا می دانید ؟؟؟ مدیران جدیدالانتصاب باید سامانه های مربوطه را در اختیار گرفته ودر اسرع وقت نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام کنند . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره چهل و شش

آیا می دانید ؟؟؟ قرائت پیام وزیر آموزش وپرورش در صبحگاه اولین روز ازآغاز سال تحصیلی جدید از فعالیت های مهم شورای پروژه مهر مدارس است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره چهل و پنج

آیا میدانید ؟؟؟ پیگیری ابلاغ همکاران و تنظیم برنامه هفتگی   تا پایان شهریورماه از وظایف شورای پروژه مهر آموزشگاه   است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره چهل و چهار

آیا میدانید ؟؟؟ اعلام اموال اسقاطی به امور پشتیبانی و پس ازآن ارسال لیست اموال مذکور به امور مالی جهت خارج نمودن اموال از لیست کامپیوتری ، از اهم وظایف ستاد پروژه مهر، آموزشگاه است . ...

پیام شماره چهل و سه

آیا میدانید ؟؟؟ براساس بند شماره 10 دستورالعمل ستاد پروژه مهر، برچسب دار بودن اموال موجود در مدارس با قیمت بالای 800 هزار ریال  الزامی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره چهل و دو

آیا میدانید ؟؟؟ (افتتاح  حساب یکپارچه ) براساس دستورالعمل ستاد پروژه مهر (نمونه برگ ارزیابی عملکرد از نحوه فعالیت های شورا بازگشایی واحدهای آموزشی ) فعال نمودن حساب پشتیبان مدارس  ...

پیام شماره چهل و یک

آیا میدانید ؟؟؟ ارائه ی گزارش عملکرد پروژه مهر 96به صورت پاورپوینت بدون آهنگ و جلوه های انیمیشنی در قالب سی دی به دبیرخانه ستاد پروژه مهر ناحیه یک الزامی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره چهل

آیا می دانید ؟؟؟ 50 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد شورای پروژه مهرمدارس منوط به بازدید ارزیابان  از آموزشگاه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97  

پیام شماره سی و نه

آیا می دانید ؟؟؟ ثبت نام به موقع دانش آموزان در سامانه دانش آموزی از فعالیت های مهم شورای پروژه مهر آموزشگاه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 96

پیام شماره سی و هشت

آیا می دانید ؟؟؟ زمان فعالیت شورای پروژه مهر مدارس از 15 تیرماه تا 15 مهرماه هرسال است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره سی و هفت

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه و توزیع کتب درسی در دوره ابتدایی از فعالیت های مهم شورای پروژه مهر مدارس است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره سی و شش

آیا می دانید ؟؟؟ پس ازارسال لیست اموال جدید خریداری شده یا اهدایی به آموزشگاه  به کارشناس امور مالی ناحیه یک ، می بایست برچسب ، الصاق و بارکد آن اموال را پیگیری نموده و در خصوص درج برچسب...

پیام شماره سی و پنج

آیا می دانید ؟؟؟ هر 3 ماه یکبار می بایست لیست اموال جدید خریداری شده یا اهدایی راجهت درج در سیستم اموال به کارشناسی امور مالی ناحیه یک ارسال نمایید . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 96

پیام شماره سی و چهار

آیا می دانید ؟؟؟ پیگیری ابلاغ همکاران و تنظیم برنامه هفتگی تا پایان شهریور  از وظایف شورای بازگشایی پروژه مهرآموزشگاه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره سی و سه

آیا می دانید ؟؟؟ مدیر ، معاونین ، مربی تربیتی ، نماینده معلمان ، خدمتگزار و سرایدار ، نماینده انجمن اولیا و مربیان ، رئیس شورای دانش آموزی و معلم تربیت بدنی از اعضای شورای بازگشایی پروژه...

پیام شماره سی و دو

آیا می دانید ؟؟؟ آماده سازی زمین ورزش آموزشگاه و تهیه امکانات ورزشی لازم یا پیش بینی فضایی برای ورزش دانش آموزان در طول سال تحصیلی ، از وظایف شورای بازگشایی پروژه مهرآموزشگاه است . ...

پیام شماره سی و یک

آیا می دانید ؟؟؟ برگزاری مراسمی که ستاد پروژه مهر استان مصوب می کند در همه ی مدارس الزامی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره سی

آیا می دانید ؟؟؟ تمهید لازم جهت برگزاری هماهنگ ورزش صبحگاهی  دانش آموزان در طول سال تحصیلی از وظایف شورای پروژه مهر مدرسه است .  دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره بیست و نه

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه تقویم زمان بندی و اولویت بندی کارها جهت آماده سازی مدرسه از وظایف شورای بازگشایی آموزشگاه می باشد .  دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره بیست و هشت

آیا می دانید ؟؟؟ بهسازی دفتر آموزشگاه و تهیه تجهیزات لازم ، رنگ آمیزی کلاس ها و استفاده از پرده با رنگ های مناسب از برنامه های اصلی پروژه مهر است .  دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره بیست و هفت

آیا می دانید ؟؟؟ تعمیرات و زیبا سازی فضاهای نمازخانه ، کتابخانه ، اتاق بهداشت و تربیت بدنی ، مشاوره و تعمیرات آبخوری ها و سرویس های بهداشتی از برنامه های مهم پروژه مهر است .  ...

پیام شماره بیست و شش

آیا میدانید؟؟؟ زیبا سازی و رنگ آمیزی درب ورودی - تابلو آموزشگاه - دیوار نویسی و ...  مدارس از وظایف پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر97

پیام شماره بیست و پنج

آیا میدانید؟؟؟ تهیه و آماده سازی سامانه صوتی و تجهیزات مورد نیاز  مدرسه از وظایفاصلی پروژه مهر است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره بیست و چهار

              آیا میدانید؟؟؟ تهیه و تنظیم تقویم اجرایی و برنامه سالانه  مدارس از اهداف اصلی پروژه مهر  مدرسه...

پیام شماره بیست و سه

آیا میدانید؟؟؟ ثبت نام دانش آموزان در سامانه دانش آموزی سناد از وظایف مهم پروژه مهر  است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97  

پیام شماره بیست و دو

آیا میدانید؟؟؟ نصب و استفاده از سامانه ی اموال و حسابداری مدارس از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره بیست و یک

آیا میدانید؟؟؟ هوشمند سازی کلاس ها در حد امکانات موجود از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره بیست

آیا میدانید؟؟؟ تهیه و نصب زنگ مناسب با آهنگ ملایم از برنامه های ضروری و اصلی پروژه مهر  مدرسه است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره نوزده

آیا میدانید؟؟؟ نصب قاب شرح زندگی نامه شهید ، خیّر مدرسه ساز ، دانشمندان و قهرمانان ورزشی برای واحد های آموزشی که به نام این بزرگواران مزیّن شده  از برنامه های اصلی پروژه مهر  مدرسه...

پیام شماره هیجده

آیا میدانید؟؟؟ بازبینی و تعمیرات لازم وسایل گرمایشی و سرمایشی آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97 ...

پیام شماره هفده

آیا میدانید؟؟؟ بهسازی دفاتر مدرسه ، تهیه تجهیزات لازم ، رنگ آمیزی کلاس ها ، استفاده از پرده با رنگ های مناسب در کلاس ها  از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه...

پیام شماره شانزده

آیا میدانید؟؟؟ نصب نیمکت یا آماده سازی فضا جهت استراحت دانش آموزان ، استفاده از گلدان ، تهیه سطل زباله درب دار ، محل نصب نشریات و . . . در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. ...

پیام شماره پانزده

آیا میدانید؟؟؟ تعویض و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران به نشانه اقتدار و عزت کشور در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره چهارده

آیا میدانید؟؟؟ تعمیرات و تهیه تجهیزات مورد نیاز آموزشگاه و جمع آوری اموال اسقاطی و انتقال آن ها در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره 13

آیا میدانید؟؟؟ تجهیز آزمایشگاه ، کارگاه سایت و رایانه و تهیه وسایل و امکانات ورزشی آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر97  

پیام شماره دوازده

آیا میدانید؟؟؟ بازبینی و تعمیرات وسایل گرمایشی و سرمایشی آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره یازده

آیا میدانید؟؟؟ پلمپ وبستن دفاتر امتحانات ، آمار و ... از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره ده

آیا می دانید ؟؟؟ ایجاد و بهسازی فضای سبز و محوطه سازی در صورت امکان ، ساخت آبنما در فضای آموزشگاه از اهداف پروژه مهر  مدرسه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره نه

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه و تنظیم برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه از مهم ترین وظایف شورای بازگشایی آموزشگاه می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره هشت

آیا می دانید ؟؟؟ تهیه تقویم زمان بندی و اولویت بندی کارها جهت آماده سازی مدرسه از وظایف شورای بازگشایی  مدرسه می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره هفت

آیا می دانید ؟؟؟ صدور ابلاغ داخلی ویژه اعضای شورای بازگشای از وظایف مدیر مدرسه می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره شش

آیا می دانید ؟؟؟ مدیر مدرسه ، رئیس شورای بازگشایی آموزشگاه خود می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97 ...

پیام شماره پنج

آیا می دانید ؟؟؟ زیبا سازی ، آماده سازی و ایجاد شادابی در مدرسه جهت بازگشایی در آغاز ماه مهر از اهداف شورای بازگشایی مدارس  می باشد . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره چهار

آیا می دانید ؟؟؟ برنامه ریزی برای پروژه مهر آموزشگاه وظیفه شورای بازگشایی پروژه مهر آموزشگاه است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره سه

آیا می دانید ؟؟؟ هدف پروژه مهر ، فراهم نمودن زمینه های مناسب و انجام کارهای لازم جهت بازگشایی هر چه باشکوه تر مدارس است. دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره دو

آیا می دانید ؟؟؟ روز اول مهر ، یک روزملی و نوروز دانش و آگاهی است . دبیرخانه ستاد پروژه مهر 97

پیام شماره یک

مقام معظم رهبری در دیدار معلمان نمونه کشور : هرچه در سرتا سر کشور از جلوه های پیشرفت و دستاورد وابتکاری ببینید ریشه در آموزش وپرورش دارد ، اینجا را درست کنید تا همه جا درست شود. ...