نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرين جلسه كارگاه سه روزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، ويژه مربيان پيش دبستاني برگزار شد


به گزارش "طيبه دهقان نيري" كارشناس پيش دبستاني ناحيه يك، در اين كارگاه كه با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان و دادگستري برگزار شد تعدادي از مربيان مراكز پيش دبستاني اين مديريت با هدف ، بحث در مورد راه هاي تربيت يك انسان خود كنترل، خلاق و سالم شركت نمودند.

"خانم آبياري" مدرس كارگاه بر اهميت سن 2 تا 7 سالگي يعني دوره اي كه كودك با اجتماع رو به رو مي شود و استقلال پيدا مي كند و دنياي ذهني اش شكل مي گيرد تأكيد كرد و مؤثرترين سرمايه گذاري را در اين دوره سني دانست.در ادامه اين كارگاه، مراحل رشد رواني- اجتماعي اريسكون مطرح و به مباحثي به شرح ذيل پرداخته شد:

 1- تشخيص هوشهاي چندگانه و استفاده از آنها براي آرامش و بازي كودك. 2- بازي و انواع آن. 3- خودآگاهي. 4- ادب و احترام( شامل احترام به خود و ديگران). 5- مهارتهاي هيجاني و كنترل هيجانات(مهارت شناخت و مديريت احساسات و كنترل هيجانان منفي). 6- مهارتهاي ارتباط

آدرس کوتاه: