نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی درون مدرسه دبیرستان دخترانه شهید صدوقی برگزار شد

15 دی 1395

به منظور کاهش استرس امتحانات نوبت اول و ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول شهید صدوقی، اردوی درون مدرسه ای با آیتم های شاد و جذابی برگزار شد.کارشناسان اداره کل و ناحیه یک از محل اردو بازدید به عمل آوردند.

آدرس کوتاه: