نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از برترین های تعالی آموزش تعدادی از مدارس ابتدایی تجلیل شد


به گزارش "فریبا دهقانی"  کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک، مراسم  تجلیل از کادر اداری و آموزشی دبستان های مدارس پسرانه مادر، دخترانه بی بی معصومه سهیلی و دخترانه قرآنی اکبرزاده که در طرح و برنامه های آموزش ابتدایی در سال گذشته حائز رتبه های برتر کشوری در درس پژوهی و چند رتبه برتر استانی در جشنواره الگوی برتر تدریس شدند، با حضور "خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی ناحیه ،"حبیب الله شریفی" رئیس اداره نهضت  و کارشناس مسئول آموزش ابتدایی برگزار شد .

 

آدرس کوتاه: