نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از برترین های تعالی آموزش مدارس پسرانه قرآنی مدرس،دخترانه معلم ،دخترانه نورایمانی و دخترانه هادی تجلیل شد


به گزارش "فریبا دهقانی"  کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک، مراسم  تجلیل از کادر اداری و آموزشی دبستان های مدارس پسرانه قرآنی مدرس، دخترانه معلم  ،دخترانه نورایمانی و دخترانه هادی که در طرح و برنامه های آموزش ابتدایی در سال گذشته حائز  رتبه های برتر استانی در درس پژوهی و چند رتبه برتر استانی در جشنواره الگوی برتر تدریس شدند، با حضور "خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی ناحیه  و کارشناس مسئول آموزش ابتدایی برگزار شد .

آدرس کوتاه: