نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از حوزه امتحانات نهایی دو مدرسه بازدید به عمل آمد


"زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با همراهي "رضا سرتیپ زاده"معاون آموزش متوسطه و "مسعود زرگر" معاون تحقیق و پژوهش و آموزش نیروی انسانی ناحیه از حوزه های امتحانات نهایی بزرگسالان که در مدارس ،دخترانه ایثارگران الزهرا و پسرانه شهید منتظرقائم برگزار می شود بازدید به عمل آوردند.

آدرس کوتاه: