نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از خوابگاه دبیرستان پسرانه نمونه ملک ثابت بازدید به عمل آمد


  به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد ،"رضاسرتیپ زاده"معاون آموزش متوسطه ناحیه با همراهی "محمود سلیمیان" کارشناس مسئول حراست و "علی محمدی" مسئول روابط عمومی این مدیریت در بازدید سرزده از  خوابگاه شبانه روزی پسرانه ملک ثابت، از نزديك شرايط و نحوه ارائه خدمات خوابگاهي و رفاهي دانش آموزان را بررسي و براي رفع برخي از مشكلات اين مراکز قول مساعد دادند.

مسئولین ناحیه پس از بازدید از بخشهای مختلف این خوابگاه ها با حضور در جمع دانش آموزان خوابگاهی به سخنان آنان گوش دادند و موارد متذکر شده را یادداشت نمودند .

آدرس کوتاه: