نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از داوطلبین خانم متقاضی پست مدیریت مدارس مصاحبه علمی گرفته شد


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، پس از اتمام مصاحبه علمی آقایان، طی سه روز از خانم های متقاضی پست مدیریت مدارس (طبق مصاحبه و سوالات آقایان) در محل مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، مصاحبه علمی گرفته شد.

شایان ذکر است، توجه و رعایت اصل شایسته سالاری و توانمندی در انتصاب و انتخاب مدیران براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت و اداره کل متبوع بوده و مصاحبه حضوری متقاضیان پست مدیریت مدارس با حضور اعضای، معاونین آموزش متوسطه و آموزش ابتدایی و پشتیبانی و پرورشی با تخصص روانشناسی، مشاوره و برنامه ریزی بصورت تخصصی و عمومی انجام شد.