نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از فعالان جشنواره توانمندیهای اتباع تجلیل شد

بیست و دوم تیرماه 1395

طی جلسه ای با حضور معاون آموزش ابتدایی و رئیس اداره تکنولوژی آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، از فعالان و دست اندرکاران جشنواره توانمندی ها و فعالیت های دانش آموزان اتباع قدردانی شد

" محمد حسن رادمنش " معاون آموزش ابتدایی اداره کل متبوع با اظهار خرسندی از ارتباط دوسویه بین دانش آموزان اتباع افاغنه و دانش آموزان ایرانی ، بر ادامه روند فعالیت های آموزشی و پرورشی تأکید کرد و دوستی و رفاقت را عامل موفق در اجرای برنامه ها دانست

معاون آموزش ابتدایی از رابطان دانش آموزان افاغنه خواست تا با تشکیل جلسات متعدد در دفتر کار وی ، در صدد رفع مشکلات احتمالی باشند

رئیس اداره تکنولوژی اداره کل نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی دانش آموزان اتباع خارجی ، هدف از اجرای جشنواره توانمندی ها و فعالیت های دانش آموزان اتباع را ایجاد انگیزه ، تقویت عزت نفس و درخشش دانش آموزان برشمرد

وی با بیان این مطلب که در سال تحصیلی گذشته تعداد 12هزاردانش آموز اتباع درمدارس استان یزد تحصیل کردند افزود : بزرگترین مشکل این دانش آموزان، ترک تحصیل تعداد زیادی از آنان بعد از اتمام دوره آموزش ابتدایی است ایشان از رابطان اتباع خواست تا با فرهنگ سازی و تبلیغ در بین خانواده آنان بر رفع این مشکل تلاش کنند .

" یوسف حقیر " معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران این جشنواره ، اجرای چنین جشنواره هایی را لازم و حاصل آن را ایجاد انگیزه و خودباوری در دانش آموزان دانست

در ادامه پس از بیان نقطه نظرات هریک از رابطان و فعالان این جشنواره ، با اهداء لوح سپاس و هدیه از اقدامات آنان تجلیل شد

لازم به ذکر است جشنواره مذکور با عنوان شکوفه های مهاجر در اردیبهشت ماه امسال در پژوهشسرای برازنده مقدم اجرا شد

آدرس کوتاه: