نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از همکاران برگزار کننده همایش کشوری شهرک صنعتی تجلیل به عمل آمد


بنا به گزارش "احمد پارسائيان" كارشناس مسئول فني حرفه اي وكاردانش،"منصور ارجمندي" معاون آموزش متوسطه اداره كل به همراه "مسعود قلع گر" رئيس اداره آموزش فني حرفه اي وكاردانش و"زهره امیرچقماقی" مدير آموزش وپرورش  و"رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ناحيه،با حضور درهنرستان طرازي از مدير وعوامل برگزاري همايش كشوري آيين افتتاحيه دفتر همكاري هاي شهرك صنعتي تقدير كردند.

درابتدا زهره امير چقماقي ضمن خيرمقدم وتبريك ايام ا...دهه فجر،با يادي از خيّر مدرسه حاج حبيب ا...طرازي، سخناني در خصوص اهميّت رشته هاي فني حرفه اي وكاردانش بيان کرد و از پرسنل ودبيران تشكر نمود.در ادامه منصور ارجمندي با بيان اينكه كار درمجموعه اي كه توسعه مهارت است واين هنرستان با ويژگي خاص خود كه ارتباط با شهرك صنعتي دارد كارسختي است وآموزش دانش آموزان طبق نياز جامعه از اركان اصلي هنرستان هاست پيام تشكر مدير كل آموزش وپرورش را ابلاغ نمود ومسعود قلع گر با بيان اينكه يكي از وظايف اصلي آموزش وپرورش در سند تحول بنيادين تربيت دانش آموزاني است كه پس از فارغ التحصيلي يك مهارت كسب كرده باشند كه بتوانند روزي مدال بدست آورند وبا توجه به اينكه ارتباط بين آموزش وصنعت قطع شده است ونيروهاي به كارگرفته شده در كارخانجات مجبور به گذراندن دوره  هاي ضمن خدمت هستند در اين هنرستان ارتباط برقرار شده ودانش آموزان پس از فارغ التحصيلي به راحتي جذب صنعت مي شوند، اهميّت اينگونه هنرستانها را يادآور شدند.

در ادامه منصور نقدي مدير هنرستان بابيان اينكه با همكاري 37 كارخانه وكارگاه در 4 رشته،182 نفر از دانش آموزان كسب مهارت مي كنند،گزارشي از عملكرد هنرستانها بيان کرد ودر پايان با اهداء لوح تقدير وهدايايي از كليه عوامل هنرستان تقدير وتشكر بعمل آمد.

آدرس کوتاه: