نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی ناحیه عیادت شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ، معاون پشتیبانی و کارشناسان آن حوزه و معاون ابتدایی ناحیه با حضور در منزل کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی این مدیریت حضور یافتند و از ایشان عیادت و دلجویی به عمل آوردند.

در این دیدار از آقای"غلامرضا آرچین"عیادت شد و همکاران سلامتی و بهبودی کامل ایشان و تمام بیماران را ازخداوند متعال مسئلت نمودند.

آدرس کوتاه: