نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از کلاسهای تقویت بنیه علمی پایه هفتم متوسطه اول بازدید شد

هشتم شهریور

 

با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت دانش آموزان ورودی به دوره اول متوسطه ، کلاسهای تقویت بنیه علمی پایه هفتم مدارس ناحیه یک یزد تشکیل شد تا دانش آموزان فارغ التحصیل  دوره ابتدایی با بهره گیری از دبیران مجرب و فضای برگزیده خود را برای ورود به متوسطه دوره اول آماده کنند

در همین راستا کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول با حضور و بازدید از کلاس های فوق ، مسائل و مشکلات دانش آموزان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت اجرای بهتر این طرح را مورد بررسی قرار داد .

گفتنی است دوره آموزشی دانش آموزان ازنیمه مردادماه شروع وبمدت یک ماه ادامه خواهد داشت .