نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامي شركت كننده در دوره آموزشي غيرحضوري مجلات تربيت

بیست و سوم مردادماه 1395


اطلاعیه ضمن خدمت فرهنگیان

پيرو بخشنامه شماره 61/12382-12/04/95 اين مديريت در مورد برگزاري دوره آموزشي غيرحضوري مجلات تربيت اسامي همكاران واجد شرايط به پيوست جهت اطلاع ارسال مي گردد . مقتضي است مدير محترم مراتب را به اطلاع همكاران رسانده و اگر همكاري واجد شرايط  بوده و در ليست نمي باشد مدير محترم حداكثر تا روزسه شنبه 26 مرداد با كارشناس آموزش نيروي انساني(ضمن خدمت ) اين مديريت تماس حاصل نمايد.و ضمناً زمان آزمون متعاقباً اعلام مي گردد.

آدرس کوتاه: