نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استارت پنجمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه های ناحیه یک زده شد


به گزارش "سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه یک ، استارت پنجمین دوره المپیادهای درون مدرسه ای در سالن ورزشی دبیرستان حاج محمود خلیلی ناحیه یک با حضور مسئولین ارشد اداره کل و ناحیه یک و سازمان دانش آموزی برگزار شد.

فخرآبادی گفت:هدف از برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای و تربیت بدنی در مدارس ورزش قهرمانی نیست، بلکه فراتر از آن تربیت و پرورش روانی و اخلاقی دانش آموزان و آموزشهای لازم برای زندگی است . وی گفت این المپیادها در 386 آموزشگاه ناحیه یک در طول سال برگزار خواهد شد.

"عباس دهقان" معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل در جمع دانش آموزان گفت: تقویت هویت ملی و اسلامی، توسعه ورزش همگانی و افزایش آمادگی جسمانی و شناسایی استعداهای برتر ورزشی دانش آموزان را از دیگر اهداف المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای عنوان کرد.

وی افزود: برای رسیدن به ارتقای کیفیت درسی در مدرسه‌ها باید به سلامت جسمانی و تقویت روح در بین دانش آموزان پرداخته شود.برگزاری این طرح دانش آموزان، با نشاط و شادابی بیشتری در مدارس حضور پیدا می کنند و بستر مناسبی رابرای رشد وتوسعه فعالیت های ورزشی میان دانش اموزان را فراهم می کند وانان برای حضور پر شور در مدارس اماده می شوند.

آدرس کوتاه: