نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه: ثبت نام دوره ضمن خدمت


این مدیریت در نظردارد دوره ضمن خدمت فرهنگ ترافیک وایمنی با کد 91303801 به مدت 12 ساعت به صورت حضوری ویژه همه همکاران آموزشی برگزار نماید لذا همکاران محترم می توانند برای ثبت نام به سامانه LTMS قسمت ثبت نام در دوره مراجعه نمایند . گروه اول : شروع ثبت نام از23 تیرماه تا تکمیل ظرفیت (90 نفر)و تشکیل کلاس شنبه ویک شنبه 30 و31 تیرماه گروه دوم : شروع ثبت نام از 31 تیر ماه تا تکمیل ظرفیت (90 نفر) وتشکیل کلاس شنبه ویک شنبه 6و7مردادماه ساعت تشکیل کلاس :8 صبح تا 13 مکان : آزادشهر –خیابان معراج (کارتن سازی ) دبیرستان برازنده مقدم 2 تذکر مهم : همکاران محترم چون ثبت نام توسط خودتان انجام می شود لذا با توجه به وقت آزاد خود گروه ثبت نامی را انتخاب نمایید چون تحت هیچ شرایط امکان تغییر وجود ندارد واگر کسی در گروه ثبت نامی شرکت نکند در گروه های دیگر نمی تواند شرکت نماید .

 

آدرس کوتاه: