نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مهم وفوري: آزمون مجدد دوره تربیت در پرتو عبادت


مهم وفوري : قابل توجه همكاراني كه در دوره تربيت در پرتو عبادت نمره قبولي كسب نكرده اند يا در دوره شركت نكرده بودند

 

 


عنوان دوره: آشنايي با انديشه ها و افكار استاد شهيد مطهري در كتاب طهارت روح ( تربيت در پرتو عبادت )

كد دوره: 99506217

ساعت: 24

ويژگي : تخصصي

مدل برگزاري: غيرحضوري از طريق سامانه LTMS.MEDU.IR

مرحله دوم برگزاري ( استاني)

زمان ثبت نام : تا دوشنبه مورخ 18/04/97

زمان آزمون : دوشنبه 25/04/97 ساعت 16 لغايت 22

نحوه اجرا : در اين مرحله يك آزمون در سامانه ltms.medu.ir برگزار مي گردد

                                                                    آموزش نيروي انساني ناحيه يك

آدرس کوتاه: