نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی(دوره تربیت در پرتو عبادت)


به اطلاع كليه همكاران شركت كننده در دوره « تربيت در پرتو عبادت » مي رساند با توجه به تداخل آزمون مرحله سوم با آزمون طرح انتخاب و انتصاب مديران واحد آموزشي،  زمان برگزاري آزمون مرحله  سوم از 30 خرداد به 29 خرداد  تغيير مي يابد.  لذا ، زمان برگزاري آزمون مراحل  دوم ، سوم و  چهارم دوره تربيت در پرتو عبادت ، به شرح ذيل اعلام مي گردد .

1-آزمون مرحله دوم تا عنوان"درمان اخلاقي" صفحه 162  در روز چهارشنبه مورخ 97/03/23  از ساعت 9 صبح لغايت 22 


2-آزمون مرحله سوم تا عنوان"اخلاص شرط قبولي اعمال"صفحه 245  در روز سه شنبه مورخ 97/03/29  از ساعت 9 صبح لغايت 22 

3-آزمون مرحله چهارم از اخلاص شرط قبولي اعمال تا پايان متن كتاب  در روز چهارشنبه مورخ 97/04/06  از ساعت 9 صبح لغايت 22

آدرس کوتاه: