نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز بازدید و ارزیابی از مدارس متوسطه دروه اول


اولین بازدید تیم کارشناسی اداره از دبیرستان متوسطه دوره اول برازنده مقدم 2 بعمل آمد.حضور این تیم متشکل از معاون آموزش متوسطه ، معاون پرورشی وکارشناسان متوسطه اول و مشاوره ناحیه در آموزشگاه و با هدف ارزیابی فعالیت های آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی جدید انجام شد.در این جلسه مشترک بین مسئولین اداره  با شورای آموزشی و پرورشی آموزشگاه ،طرح و برنامه های در دست اجرا و پیش بینی شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی هماهنگی های لازم صورت گرفت.

لازم به ذکر است که تیم ارزیابی مطابق با جدول تعیین شده در طول سال جاری از سایر آموزشگاه ها هم بازدید خواهد کرد.

 

آدرس کوتاه: