نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ساخت و ساز و تعمیرات عمرانی در دبستان پسرانه هادی

سی و یکم تیرماه 1395

در راستای انجام پروژه مهر، کار های عمرانی دبستان پسرانه هادی با ورود مدیر جدید این دبستان آغاز شد.

آدرس کوتاه: