نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات سوادآموزي اولياي خودآموز برگزار می گردد

بیست و نهم خرداد 1395

به گزارش اداره سوادآموزي اين مديريت امتحانات اولياي بي سواد دانش آموزان ناحیه یک یزد به صورت فرد به فرد در محل نماز خانه اين مديريت زير نظر كارشناسان ارزشيابي سوادآموزي برگزار مي گردد

گفتنی است این اولیا زیر نظر فرزندان محصل خود در دوره متوسطه ، دوره سوادآموزي را گذرانده اند  و هم اکنون در امتحانات سواد آموزی پایان دوره شرکت می کنند

آدرس کوتاه: