نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحان سوادآموزي اتباع ناحیه یک انجام شد

چهاردهم مردادماه 1395

دو خبر کوتاه از اداره سوادآموزی ناحیه یک یزد :

برگزاری آزمون اولیاء سوادآموز خود آموز در مدیریت متبوع و بازدید كارشناس  مسئول سوادآموزي ناحيه يك از حوزه امتحاني اتباع در دبستان نیکپور

 

آدرس کوتاه: