نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دانش آموزان ماندگار ایرانشهر به عنوان پژوهشگران برگزیده استان


به گزارش ارسالی "آقای خداداد" مدیر دبیرستان ماندگار ایرانشهر، انتخاب دانش آموزان "محمد حسن شاهدیان و "علی عاشقی" از دبیرستان ماندگار ایرانشهر به عنوان پژوهشگر برگزیده اول استان یزد را به این عزیزان و خانواده محترمشان ، دبیران ، کادر دبیرستان و جامعه ی فرهنگیان استان تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه: