نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه توجيهي طرح فرشته كتابخوان در دبستان دخترانه هادي ناحيه يك برگزار شد

25 آبان ماه 1395

اولين كارگاه توجيهي و آموزشي طرح فرشته كتابخوان امروز صبح  در دبستان دخترانه هادي برگزار گرديد.ابتدا پس از تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد" پريسا جلاليان "كارشناس آموزش ابتدايي ناحيه يك و رابط طرح فرشته كتابخوان در منطقه در مورد كليات طرح مباحثي را مطرح نمود و اذعان كرد امسال 20درصد از مدارس ابتدايي ناحيه كه شامل 34 دبستان است مجري طرح مذكور مي باشند. درادامه "سعيده بهادرزاده" رئيس اداره دوره اول آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان به جزييات طرح و مراحل اجرايي آن در مدارس پرداخت و اذعان كرد هدف اين طرح شناسايي استعداد هاي برتر در زمينه كتاب و كتابخواني و ايجاد ذوق و انگيزه  و پرورش استعداد برتر در دانش آموزان براي مطالعه و افزايش معلومات عمومي است.