نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي غير دولتي برگزار شد


به گزارش "سیدرضا ملک نیا" کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی ناحیه یک ، اولين جلسه شوراي هماهنگي موسسان مراكز آموزشي غير دولتي (آموزشگاه هاي علمي آزاد و زبان خارجي) نواحي يك و دو با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و مسئولين اداره مشاركتهاي مردمی اداره كل و نواحي يك و دو در سالن اجتماعات مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك برگزار گرديد.

در اين نشست صميمانه ضمن تقدير از اعضاي دوره قبل شوراي هماهنگي موسسان ، در خصوص چگونگي برگزاري جلسات ماهيانه آتي شوراي موسسان  و  موضوعات و مسايل پيرامون آموزشگاه ها بحث و تبادل نظر شد.

 

آدرس کوتاه: