نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه هماهنگي معاونين اجرائي متوسطه دوره دوم برگزار شد


به گزارش "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه یک ،اولين جلسه هماهنگي معاونين اجرائي متوسطه دوره دوم  در محل سالن انديشه اين مديريت برگزار گرديد.

در این جلسه پس از تلاوت قرآن مجید ، ابتدا معاونين مدارس مشكلات كاري خود را اظهار نمودند و سپس"حسن كافي" معاون توسعه مديريت و پشتیبانی ضمن پاسخ به سوالات همكاران در خصوص حساسيت كار معاونين اجرائي نكاتي را متذكر شد.در ادامه "مسعود زرگر" درمورد دستورالعمل جديد صحافي دفاتر و محورهاي بازديد وزارتي و كميسيون خاص نكاتي را ياد آوري نمود. در پايان جلسه مهندس "داوود غلامي" كارشناس فناوري و اطلاعات ناحیه در خصوص اهميت و حساسيت سيستمهاي دانش آموزي و اتوماسين اداري مطالبي را بیان کرد.

آدرس کوتاه: