نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک در سال 97 برگزار شد


به گزارش "روح الله پورصالح "کارشناس مسئول فناوری اطلاعات، آمار و برنامه ریزی ناحیه یک،اولین جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک در سال 97 با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه حاضران به بحث و گفتکو در مورد  بررسی درخواست ها اعم ازنوسازی برخی از فضاهای آموزشی، بررسی نیازهای آموزشی سال تحصیلی جدید و... پرداختند و در پایان مصوباتی به تصویب رسید.

آدرس کوتاه: