نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین مجله داستانی دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه یک یزد چاپ گردید


به گزارش "پریسا جلالیان" کارشناس آموزش ابتدایی این مدیریت، منتخبی از داستانهای دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه یک در قالب مجله برای اولین بار چاپ گردید و طی جلسه از مدیران و دانش آموزان منتخب و رابطان مدارس با حضور اولیای دانش آموزان تجلیل به عمل آمد.

در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید "یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک درباره اهمیت مطالعه کتاب و کتابخوانی و هم چنین ترغیب و تشویق دانش آموزان به امر نویسندگی نکاتی را  بیان نمود و اظهار کرد، این طرح در راستای طرح فرشته کتابخوان جهت تشویق دانش آموزان به مطالعه اجرا گردیده است.هم چنین "محمدرضامیرجلیلی "رییس اداره دوم آموزش ابتدایی استان به همراه "خانم جنتی" کارشناس مسئول دوره اول ابتدایی ضمن تشکر از این مدیریت این عمل را تحسین برانگیز و باعث تقویت انگیزه نویسنگی و مطالعه در دانش آموزان اذعان نمودند.

آدرس کوتاه: