نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست تخصصی نظارت بالینی متوسطه دوره اول برگزار شد


به گزارش"منصوره رحیمی"کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه ناحیه یک،اولین نشست تخصصی " نظارت بالینی" با حضور "کاظم غلامپور"معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، "خدیجه پاپوش" کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول، مدیران مدارس هدف و سرگروههای آموزشی دوره اول در دبیرستان دوره اول دکتر شاهی برگزار گردید.

 در این نشست " سیده فاطمه طباطبایی" سرگروه مدیران دوره اول برنامه ها و اهداف این طرح را بیان نمود.

آدرس کوتاه: