نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین پیست دوچرخه سواری ویژه بانوان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد


با حضور "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و تعدادی از معاونین و کارشناسان اداری ناحیه، اولین پیست دوچرخه سواری ویژه بانوان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک در سالن شهید دادرس ناحیه یک افتتاح شد.

در این مراسم امیرچقماقی گفت: مهمترین مشکل و دغدغه ورزش دوچرخه سواری بانوان کمبود مکان تمرین است.

اگر بانوان فعال در رشته دوچرخه سواری از مکان تمرینی مناسب برخوردار باشند مطمئنا ورزشکاران مجرب و توانمندی در این رشته تربیت و تحویل جامعه ورزش استان و کشور خواهند شد.

وی با عنایت به اینکه بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند گفت: مسولان باید در این زمینه مکان های بیشتری را برای بانوان فراهم کنند.

شایان ذکر است این پیست برای دوچرخه سواری کارکنان و بانوان شاغل درنظر گرفته شده است .

آدرس کوتاه: