نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کارگاه آموزشی طرح سلاله ها در ناحیه یک برگزار شد


به گزارش "فروغ جوان" کارشناس امور بانوان ناحیه یک ،روز دوشنبه 14/8/97 و با حضور" فاطمه دهقان" نماینده امور بانوان آموزش وپرورش استان یزد ، "فاطمه ذاکری "مشاور امور بانوان سازمان حفظ آثارو ارزشهای دفاع مقدس، اولین کارگاه آموزشی طرح سلاله ها (گامی در راستای نهادینه سازی ارزش ایثارو مقاومت ) به منظور انسجام بخشی بین نوه های شهدا و اجداد ایشان و به طور کلی هویت دهی به نسل چهارم انقلاب بعنوان نسلی که میتوانند عهده دار نقش هایی برجسته در آینده ایران اسلامی باشند درمدارس "شاهد نسیم سبحان، شاهد شهید حیدری، علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری" برگزار شد.

در ابتدا "فاطمه دهقان" نماینده امور بانوان آموزش وپرورش استان یزد ، به اهمیت طرح و لزوم نشر فرهنگ وعقاید شهدا اشاره نمود و در ادامه خانم "دکتر ضابط" مدرس دانشگاه در رشته ارتباطات در زمینه شناسایی راه های مراقبت از خود (خود کنترلی) در مقابل آسیبهای فرهنگی و استفاده صحیح از اینترنت ومدیریت فضای مجازی توضیحاتی را ارائه نمود .

 

آدرس کوتاه: