نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد دكتر فاني وزیر اسبق آموزش و پرورش از دبستان پسرانه مهر نرسی آباد


به مناسبت هفته بزرگداشت و سپاس از مقام معلم ، "دکتر فانی" استاد دانشگاه و وزیر اسبق آموزش و پرورش کشور با همراهی مسئولین ارشد آموزش و پرورش اداره کل و ناحیه یک ، از دبستان پسرانه مهر نرسی آباد که از مدارس طرح خرید خدمات آموزش می باشد بازدید به عمل آورد و آموزگاران مشکلات کاری خود را با ایشان در میان گذاشتند.

شایان ذکر است ، طرح خرید خدمات آموزشی در زمان اقای فانی استارت زده شد.

آدرس کوتاه: