نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان متوسطه دوره اول پسرانه دانش پژوه از شركت كاشي يزد و هنرستان شهيد قندي

هیجدهم اردیبهشت 1395

 

به منظور آشنايي بيشتر دانش آموزان با مشاغل وحرفه هاي موجود در جامعه، دانش آموزان دبيرستان دانش پژوه از هنرستان شهيد قندي و شركت كاشي يزد بازديد نمودند.

   

 

آدرس کوتاه: