نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر ناحیه یک از حوزه های امتحانی


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک "زهره امیرچخماقی" مدیر آموزش و پرورش  ناحیه یک به اتفاق "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ناحیه ،از تعدادی حوزه های برگزار کننده  امتحانی مدارس بازدید به عمل آوردند و برای تمام دانش آموزان آرزوی موفقیت نمودند.

آدرس کوتاه: