نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پشتیبانی اداره کل از مدارس در دست ساخت اندیشه و نیک اندیشان


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک ، "حاج علی دهقان"معاون پشتیبانی اداره کل به همراهی "حمیدرضا ابراهیمی"رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی اداره کل ، "اقای خانی" از حوزه حسابداری ، "محسن میراسماعیلی" از واحد ساختمان اداره کل ، "زهره امیرچقماقی"مدیر ناحیه یک و "حبیب فکوری" معاون پشتیبانی ناحیه یک از مدارس در دست ساخت اندیشه و نیک اندیشان بازدید به عمل آوردند.

شایان ذکر است در این بازدیدها معاون پشتیبانی اداره کل ضمن خرسندی از پیشرفت 90 درصدی این دو آموزشگاه که در آزادشهر ساخته می شود دستور تامین بودجه جهت اتمام مراحل کار و پیگیری ها لازمه را صادر کرد.

آدرس کوتاه: