نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ریزی جهت راه اندازی كانون فارغ التحصيلان دبيرستان خاتم الانبيا(ص)

هفدهم مردادماه 1395

مجتمع آموزشي خاتم الانبيا(ص) در راستاي برقراري ارتباط قويتر و كارآمدتر با فارغ التحصيلان در نظر دارد تا كانون فارغ التحصيلان دبيرستان خاتم الانبيا(ص)  دوره ي دوم  را راه اندازي نمايد.

به همين منظور جلسه اي با تعدادي از دانش آموختگان و فارغ التحصيلان اين دبيرستان برگزار گرديد تا پيرامون اين موضوع بحث و تبادل نظر گردد.

در ابتدا، مدير دبيرستان ضمن خيرمقدم به حضار به تبيين چرايي موضوع پرداخت و پس ازآن تجربه هاي قبلي در اين زمينه توسط مشاور آموزشگاه مطرح گرديد.

در پايان قرار شد در جسات بعدي با حضور فارغ التحصيلان نخبه و صاحب نظر بيشتر پيرامون اين موضوع بحث و تبادل نظر بشود.

 

 

آدرس کوتاه: