نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاسهای انجمن علمی معلمان ابتدایی استان


ایام هفته  تاریخ  کلاس الف  کلاس ب
زنگ اول زنگ دوم زنگ اول زنگ دوم
شنبه 97/11/6 اخلاق حرفه ای نظم وانظباط در کلاس نظم وانظباط در کلاس اخلاق حرفه ای
یکشنبه 97/11/7 نظم وانظباط در کلاس مدیریت استرس مدیریت استرس نظم وانظباط در کلاس
سه شنبه 97/11/9 مدیریت استرس نظم وانظباط در کلاس نظم وانظباط در کلاس مدیریت استرس
چهارشنبه 97/11/10 اخلاق حرفه ای نظم وانظباط در کلاس نظم وانظباط در کلاس اخلاق حرفه ای
شنبه 97/11/13 محیط یادگیری اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای محیط یادگیری
یکشنبه 97/11/14 مدیریت استرس محیط یادگیری محیط یادگیری مدیریت استرس
دوشنبه 97/11/15 محیط یادگیری مدیریت استرس مدیریت استرس محیط یادگیری
چهارشنبه 97/11/17 اخلاق حرفه ای محیط یادگیری محیط یادگیری اخلاق حرفه ای
 
نام درس  استاد   
اخلاق حرفه ای آقای میرجلیلی 
مدیریت استرس آقای میرزابابایی 
محیط یادگیری آقای زارع 
نظم وانظباط  آقای ابراهیمی 

 

آدرس کوتاه: