نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی در 6 محور بین دانش آموزان دوره اول متوسطه برگزار شد


به گزارش "عباس زارع"کارشناس آموزش متوسطه دوره اول،مرحله منطقه ای جشنواره نوجوان خوارزمی در سال تحصیلی 98-97 در محورهای زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، علوم آزمایشگاهی، تحقیق و پژوهش، دست سازه ها و بازارچه کار و فناوری در بین دانش آموزان برتر معرفی شده مدارس متوسطه دوره اول برگزار و نفرات برتر ناحیه جهت شرکت در مرحله استانی معرفی شدند.

آدرس کوتاه: