نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربیت بدنی به مدت 40 ساعت


 دوره مهارت هاي عمومي درس تربيت بدني با كد 99506221 به مدت 40 ساعت به صورت حضوري  ويژه آموزگاران پايه اول تا سوم تمام مدارس ابتدايي اعم از دولتي وغيردولتي وآموزگاران حق التدريس تمام پايه هاي ابتدايي برگزار نمايد همكاران واجد شرايط براي ثبت نام به سايت آموزش وپرورش ناحيه يك يزد به آدرس yazdn1.ir     قسمت  فرم هاي  الكترونيكي مراجعه نمايند .

تاريخ تشكيل كلاس ها

گروه اول :شروع 27مرداد به مدت شش روز تا 3 شهريور

گروه دوم :شروع 4 شهريور  به مدت شش روز تا 11 شهريور

گروه سوم :شروع 12شهريور به مدت شش روز تا 18 شهريور

ساعت تشكيل كلاس : 8صبح الي 30/13

مكان : دبيرستان برازنده مقدم 2واقع د رآزادشهر خ معراج (كارتن سازي )

لازم به ذكر است با توجه به برنامه ريزي براي كلاس ها با توجه به وقت آزاد خود گروه مورد نظر را انتخاب نماييد وامكان تغيير گروه وجود ندارد .

آدرس کوتاه: