نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت روز پزشک معاون پشتیبانی ناحیه یک در کلنیک فرهنگیان حضور یافت

آموزش و پرورش و جامعه ی پزشکی کشور دو ارگان همراه در سلامت روحی و جسمی جامعه بر خود می بالند که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی توشه گرفته از عِرق ملّی و میهنی در سودای تامین سلامت انسانها همت خویش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش می نمایند.

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، با فرا رسیدن روز پر بار و ماندگار پزشک و در راستای تجلیل سالروز بزرگداشت یگانه ی زمان و دردانه ی دوران طبابت " شیخ الرئیس ابو علی سینا " ، "حبیب فکوری" معاون پشتیبانی ناحیه یک با همراهی "محمود سلیمیان" مسئول حراست و "علی محمدی" مسئول روابط عمومی ناحیه با حضور در کلنیک فرهنگیان  و به نیابت از کلیه پزشکان مجموعه که در ماموریت ( پاسداری از سلامت حجاج ) می باشند از دکتر  "محمد غفوری" مدیر داخلی مرکزآموزشی درمانی فرهنگیان با اهدای گل و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آوردند.

آموزش و پرورش و جامعه ی پزشکی کشور دو ارگان همراه  در سلامت روحی و جسمی جامعه  بر خود می بالند که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی توشه گرفته از عِرق ملّی و میهنی در سودای تامین سلامت انسانها همت خویش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش می نمایند.

آدرس کوتاه: