نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

نهم خرداد1395

خانواده محترم همکار مرحوم محمد حسين جعفري ندوشن  از دبیرستان دوره اول شهید مهدیزاده ، مصیبت درگذشت ناگهانی همکار ارجمندمان را به شما  تسلیت عرض نموده ، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم .

آدرس کوتاه: