نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

دهم مردادماه 1395

همکارارجمند جناب آقای کاظم حسن زاده، دبیر محترم شیمی دبیرستان های ناحیه یک یزد مصیبت در گذشت ابوی محترم  را به شما و خانواده ارجمند تسلیت عرض نموده ، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم .

آدرس کوتاه: