نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

هفدهم مردادماه 1395

همکاران ارجمند آقایان محمد باقرعلومی کارشناس مسئول محترم آموزش نیروی انسانی ومحمد صالح علومی کارشناس محترم حسابداری ناحیه یک یزد مصیبت وارده را به شما و خانواده ارجمند تسلیت عرض نموده ، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم .

آدرس کوتاه: