نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت


همکار ارجمند،جناب آقای مجید رئیسی ،دبیر محترم زبان ناحیه یک، مصیبت درگذشت پدر ارجمندتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علودرجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

آدرس کوتاه: