نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر نیروهای خرید خدمات آموزشی از مدیر کل آموزش و پرورش


جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی با ارسال نامه ای به مقام عالی وزارت از زحمات و پیگیری های مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد تقدیر نمودند.

تصویر این نامه به شرح ذیل می باشد :

 

آدرس کوتاه: