نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تودیع و معارفه کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و نشست سرگروههاي مديران هميار مدارس ابتدايي برگزار شد

تودیع و معارفه کارشناس مسئول آموزش ابتدایی انجام شد

به گزارش روابط عمومي مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك، جلسه سرگروههاي مديران هميار مدارس ابتدايي در محل سالن شهيد پور محمد علي ناحيه برگزار گرديد. در اين نشست"عبدالحميد صابري"مدير ناحيه يك ضمن تبريك سال جديد به مديران محترم توصيه نمود كه ضمن آموزش و تقويت بيشتر مهارتهاي همكاران شاغل در مدارس ، اخلاق را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند. در ادامه "محمد حسن رادمنش" معاون آموزش ابتدايي اداره كل نسبت به توجه به دانش آموزان با نيازهاي ويژه ، ارجاع دانش آموزاني كه تاكنون مورد سنجش سلامت جسماني قرار نگرفته اند و شناسايي دانش آموزان بازمانده از تحصيل تاكيداتي را ارائه نمودند.

در پايان از زحمات "مهدي عزيزي" كارشناس مسئول آموزش ابتدايي تقدير به عمل آمد و آقاي "حبيب ا... شريفي" به عنوان كارشناس مسئول جدید آموزش ابتدايي معرفي گرديد.

آدرس کوتاه: