نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توسط مسئولین آموزش ابتدایی استان و ناحیه دو از مدارس ابتدایی ناحیه یک بازدید به عمل آمد


به گزارش " فریبا دهقانی " کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک، معاون آموزش ابتدایی اداره کل ، رییس اداره دوره اول و دوره دوم ابتدایی،رییس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی و کارشناسان آن حوزه  به همراهی سرگروه های آموزشی استان و ناحیه دو و راهبران آموزشی اشکذر ،  فعالیت های آموزشی مدارس ناحیه یک  را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید 11 تیم سه نفره متشکل از کارشناسان ،مدیران وسرگروه های آموزشی فعالیت های مدیریتی وآموزشی 30 مدرسه  و3 مرکز پیش دبستانی ناحیه یک را بررسی نمودند.

در پایان، معاون آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه،در جلسه جمع بندی که با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، معاون آموزش ابتدایی و کارشناسان ناحیه در محل سالن شهید پور محمدعلی ناحیه یک برگزار گردید به ارائه گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس  بازدید شده پرداختند.

 در این جلسه همچنین بر ممنوعیت برگزاری آزمون های تستی از سوی موسسات آموزشی مختلف و همچنین ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس تاکید گردید.

شایان ذکر است در این جلسه معاون آموزش ابتدایی استان به حذف طرح های استانی در سال تحصیلی جاری اشاره وتاکید نمود طرح های خلاقانه مدارس در قالب طرح تدبیر بایستی تدوین و اجرا و جایگزین طرح های استانی گردد.

آدرس کوتاه: