نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت


همکاران ارجمند مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد سرکار خانم سمیه پور سلیمان و صدیقه پور سلیمان و فاطمه پور سلیمان و جناب آقای حاتمی ، مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحومه مغفوره و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

آدرس کوتاه: