نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت


جناب آقای محمدحسن آقا عسکری معاون محترم دبیرستان شاهد آقا ، فاطمه آقا عسکری دبیر محترم درس تاریخ و زهرا آقا عسکری مربی محترم بهداشت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، درگذشت (( پدر )) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم مغفور و صبر جمیل برایتان آرزومندیم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک

آدرس کوتاه: