نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی گزارش نویسی در اداره سوادآموزی ناحیه یک تشکیل شد

بیستم مرداد ماه 1395
 

باهدف ايجاد يكنواختي در بكارگيري اصول صحيح نگارش و رعايت سلسله مراتب اداري ، جلسه آموزشی  در اداره سوادآموزی این مدیریت تشکیل شد 

" لیلا نورالدینی " کارشناس روابط عمومی ضمن قدردانی از پیگیری همکاران در ارائه اخبار و مستندات حوزه کاری خود جهت درج در سایت مدیریت ، در خصوص  نوشتن اخبار، اطلاعات، و شیوه گزارش نویسی صحبت کرد 

وی ضمن مقایسه شیوه گزارش نویسی و خبر نویسی  به  برشمردن ارکان و عناصر خبر، ویزگی های یک گزارش خوب  و مراحل گزارش نویسی و رعایت ترتیب منطقی در گزارش نویسی پرداخته و ثبت و ضبط گزارش  هرجلسه را  از فعالیت های مهم کارکنان هر واحد سازمانی  دانست .

مسئول روابط عمومی با تأکید بر این موضوع که تهیه گزارش جلسات ، کارگروهها و همایش ها در هر مجموعه  نه تنها  برای ارزیابی طرح مورد نظر استفاده می شود ، بلکه به عنوان آرشیو تجارب و وسیله مناسبی  جهت ارزیابی اقدامات و فعالیت  های هر واحد گزارش دهنده محسوب  خواهد

در این جلسه رئیس اداره سواد آموزی نیز ضمن تقدر از همراهی و همدلی کارکنان حوزه خود ، بر جمع آوری مستندات و گزارشات تأکید کرد .

 

 

آدرس کوتاه: