نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انجمن و کارگاه آموزشی طرح مدرسه زندگی دبیرستان امام خمینی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به آموزش با هدف آموزش به والدین دانش آموزان توسط اساتید مجرب، جلسه انجمن و کارگاه آموزشی توجیهی دبیرستان دخترانه امام خمینی برگزار شد.

آدرس کوتاه: